ΓΕΩ Μυθολογία | από τον Μύθο στην Αλήθεια

H πρότυπη περιοδική έκθεση, είναι αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία και, πιο συγκεκριμένα, σε επιλεγμένους ελληνικούς μύθους, οι οποίοι ερμηνεύονται, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, σε σχέση με γεωλογικά, παλαιοντολογικά και κλιματολογικά φαινόμενα, δεδομένα και μεταβολές της αρχαιότητας.

Η πρωτοτυπία της έκθεσης έγκειται και στο γεγονός ότι σε αυτήν κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, καθώς και πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο, με στόχο την παρουσίαση ιδιαίτερων θεμάτων με ελκυστικό, εύληπτο, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό τρόπο.Η έκθεση αποτελεί τελικό αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου «INNOVEXPO – Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων», που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2018-2022 στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η έκθεση διοργανώνεται από την TETRAGON AE και τον Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

museology, museography, storytelling, audiovisual productions, visual identity, graphic design, traveling & temporary exhibitions, multiple realities VR | AR | MR, digital & interactive applications

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

museums+culture

ΠΕΛΑΤΗΣ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

2022

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tetragon logo
THESSALONIKI

Karaiskaki 2B str, 54641
Thessaloniki, Greece
Tel. +30 2310 861460
info@tetragon.gr

ATHENS

Kifisias Avenue 27,
11523 Athens, Greece
Τel. +30 6986 858366
info@tetragon.gr

PRODUCTION

Thessaloniki Industrial Area,
Sindos, Greece
Τel. +30 2310 796675
sindos@tetragon.gr