ΔΡΑΣΗ

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

TETRAGON AE, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΕΤΑ

VR Expo

Πλατφόρμα διεξαγωγής εικονικών-διαδραστικών εμπορικών εκθέσεων

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας με κύρια χαρακτηριστικά την εύκολη και χωρίς ειδικές τεχνικές γνώσεις δημιουργία εικονικών-διαδραστικών περιπτέρων και εκθεσιακών χώρων, καθώς και την περιήγηση στους χώρους αυτούς μέσω υπολογιστή, τάμπλετ, κινητού και VR γυαλιών. Με την πλατφόρμα αυτή θα είναι εφικτή η υλοποίηση εμπορικών εκθέσεων, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε φυσικούς χώρους, είτε λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται αυτό το διάστημα για την αντιμετώπιση της πανδημίας είτε εξαιτίας άλλων, παρόμοιων κρίσεων που ενδεχομένως θα συμβούν μελλοντικά, είτε λόγω γενικότερων περιορισμών όπως για παράδειγμα οικονομικών, κοινωνικών, και γεωγραφικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα μπορεί να είναι πλήρως λειτουργική και χρηστική και μετά τη λήξη της πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς υφιστάμενες διοργανώσεις που θα επιστρέψουν στους φυσικούς τους χώρους, θα μπορούν, παράλληλα και συμπληρωματικά, να προσφέρουν εικονικές εκδόσεις των εκθέσεων, εξυπηρετώντας την εξ αποστάσεως συμμετοχή εκθετών και κοινού σε αυτές. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων εκθέσεων, οι οποίες θα έχουν αποκλειστικά ψηφιακή μορφή. Συνεπώς, η προτεινόμενη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο -απομακρυσμένης μεν, ζωντανής και διαδραστικής δε- επικοινωνίας και διασύνδεσης για την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την πραγματοποίηση εμπορικών συμφωνιών.

Πλατφόρμα διεξαγωγής εικονικών-διαδραστικών εμπορικών εκθέσεων