ΠΕΛΑΤΗΣ

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελλάδα, Αρμενία, Ρουμανία

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η περιοδεύουσα έκθεση που αφορούσε στη Βιομηχανική εξέλιξη στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας με τίτλο: ΚΟΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ.

Η θεματολογία της Έκθεσης αναφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία, στα παράλια Περιφερειακά Κέντρα του Κάτω Δούναβη και στο σύνολο της Αρμενίας. Εστιάζει στη διαχρονική σχέση των τριών περιοχών μεταξύ τους όσον αφορά στο ιστορικό – πολιτικό – οικονομικό πλαίσιο και αναλύει παραδείγματα σε τομείς δευτερογενούς παραγωγής της περιόδου 1870-1950. Ο επισκέπτης, εισερχόμενος στην έκθεση συναντά πρώτα το πάνελ της “Μαύρης Θάλασσας”, όπου γίνεται η εισαγωγή στο πρόγραμμα [IEBSA]. Στη συνέχεια, προχωρά στο “Γενικό Χρονολόγιο”, όπου αναλύονται επιγραμματικά τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα που συντάραξαν το παγκόσμιο γίγνεσθαι και επηρέασαν τις οικονομίες των τριών χωρών αναφοράς οι οποίες χωροθετούνται ως μεγάλες αυτόνομες νησίδες σχήματος Γάμμα.

Τη μουσειολογική, μουσειογραφική μελέτη και κατασκευή εκπόνησαν στελέχη της TΕTRAGON, τη γραφιστική επιμέλεια είχε η Μαριέττα Πανίδου και την επιμέλεια του εποπτικού υλικού η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος.