ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ

Πολλά μουσεία προσφέρουν στους επισκέπτες εμπειρίες ξενάγησης, πληροφόρησης αλλά και παιχνιδιού μέσω πολυμεσικών εφαρμογών. Η TETRAGON σχεδιάζει και υλοποιεί διαδραστικές εφαρμογές ειδικά ανεπτυγμένες για χρήση σε οθόνες αφής, με κύριο μέλημα τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.

Στις εφαρμογές για χρήση σε οθόνες αφής που υλοποιεί η TETRAGON συγκαταλέγονται εφαρμογές διαχείρισης και ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου, διαδραστικά χρονολόγια, ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές για μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια, οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και εφαρμογές για σκοπούς ξενάγησης και πληροφόρησης.