ΠΕΛΑΤΗΣ

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ: 1870-1970

Η περιοδική έκθεση “Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970” παρουσιάζει μέσα από μοναδικό αρχειακό και φωτογραφικό υλικό την παραγωγική ιστορία του παλαιού εμπορικού κέντρου της πόλης, κατά την περίοδο 1870-1970, η οποία βασίστηκε στα αποτέλεσμα ερευνητικού προγράμματος.

Η έκθεση αναδεικνύει την Θεσσαλονίκη ως ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο ενός ευρύτερου παραγωγικού χώρου. Παρουσιάζονται οι αλλαγές αλλά και οι συνέχειες των εμπορικών δραστηριοτήτων σε σχέση με τις πολιτικές πολεοδομικές και οικονομικές αλλαγές, υπενθυμίζοντας τον επισκέπτη ότι πολλές από αυτές υπάρχουν και σήμερα. Η έκθεση αρθρώνεται σε δύο κύριες ενότητες, μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί αρχικά να κατανοήσει το ευρύτερο πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο και στη συνέχεια να ερευνήσει βιωματικά την ιστορία του εμπορικού κέντρου μέσα από τις γνωστές περιοχές (ή γειτονιές) του.

H TETRAGON εκπόνησε τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη σε συνεργασία με το ΠΙΟΠ, διαμόρφωσε και επεξεργάστηκε τις οπτικοακουστικές προβολές και ανέλαβε την κατασκευή.