ΠΕΛΑΤΗΣ

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ: 1870-1970

Η περιοδική έκθεση “Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970” παρουσιάζει μέσα από μοναδικό αρχειακό και φωτογραφικό υλικό την παραγωγική ιστορία του παλαιού εμπορικού κέντρου της πόλης, κατά την περίοδο 1870-1970, η οποία βασίστηκε στα αποτέλεσμα ερευνητικού προγράμματος.