ΠΕΛΑΤΗΣ

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελλάδα

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

Το πρόγραμμα “Στολίδια στην Άμμο” είχε στόχο την τυποποίηση και αισθητική αναβάθμιση των λυόμενων και μεταφερόμενων ελαφριών κατασκευών των αιγιαλών της Ελλάδας.

Τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσκοπούσαν το 2003 σε ένα σύνολο βελτιωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των λουομένων για τη βελτίωση της τουριστικής ταυτότητας της χώρας.

Η TETRAGON σχεδίασε ένα ευέλικτο σύστημα συναρμολογούμενων, ελαφριών κατασκευών από ξύλο και μέταλλο που περιελάμβανε κλειστούς και ανοικτούς χώρους με αναψυκτήρια, αποδυτήρια, βοηθητικούς χώρους, πέργκολες και διαδρόμους κίνησης επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Το πρόγραμμα λειτούργησε πιλοτικά σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου.