ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Πέλλας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Γιαννιτσά Πέλλας

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Η σήμανση μνημείων και θέσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην πόλη των Γιαννιτσών αφορά στην οργάνωση της πληροφορίας και στη διάχυσή της στο δημόσιο αστικό χώρο, έτσι ώστε η σύγχρονη πόλη να συνυπάρχει με το παρελθόν της που ξεκίνησε από το 14ο αιώνα.

Η σημερινή εικόνα των Γιαννιτσών αποκρύπτει την μακραίωνη ιστορία του τόπου. Ο Δήμος Πέλλας με το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να αναδείξει τα άυλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς που στερούνται υλικότητας στον αστικό χώρο. Με κύριες θεματικές την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από σημαντικές προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα αλλά και διασωζόμενα μνημεία και την αρχιτεκτονική παράδοση του παρελθόντος, επιχειρείται ο διάλογος της παλιάς πόλης και της ιστορικής μνήμης με τη σύγχρονη ζωή.

Η TETRAGON πραγματοποίησε την τεχνική και θεματική μελέτη, το γραφιστικό σχεδιασμό και την κατασκευή και εγκατάσταση των πινακίδων και αναλογίων.