ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Σε μια σειρά φορέων και εταιρειών, στελέχη της TETRAGON από τη δεκαετία του ’80, σχεδίασαν λογότυπα και στα πλαίσια εταιρικής ταυτότητας σε διαγωνισμούς γραφιστικής ή στα πλαίσια συνολικών έργων επικοινωνίας και προβολής.