ΠΕΛΑΤΗΣ

Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αλεξανδρούπολη

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η μόνιμη έκθεση στον ημιώροφο του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει τη συλλογή της λαογράφου Ελένης Φιλιππίδη και παρουσιάζει μέσα από μοναδικά εκθέματα και αναπαραστάσεις, τη ζωή, τις δραστηριότητες, τις ιδιότυπες ενδυμασίες και τα έργα τέχνης των Σαρακατσάνων γυναικών της Θράκης.