ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «BIOMUSE – ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Δέκα άνθρωποι του παρελθόντος, από τη Μεσολιθική μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο. 10 συναρπαστικές ιστορίες. Η περιοδική έκθεση «BioMuse | Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων» αφηγείται μια σειρά από ατομικές βιογραφίες που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη των σκελετικών καταλοίπων ανθρώπων που έζησαν στην Ελλάδα τα τελευταία 11.000 χρόνια.

Με σύγχρονα φυσικά και ψηφιακά μέσα, η έκθεση παρουσιάζει πολύτιμα δεδομένα βιολογικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, μέσα από την ανασύσταση της καθημερινής ζωής, της διατροφής και της γενετικής ιστορίας πραγματικών ανθρώπων της αρχαιότητας. Περιλαμβάνει εκθεσιακές επιφάνειες με ατομικές βιογραφίες, διαδραστική εφαρμογή σε επαυξημένη πραγματικότητα με πληροφορίες για τις βιογραφίες και την έρευνα, και οπτικοακουστική παραγωγή.
Η έκθεση «BioMuse | Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων» υλοποιήθηκε σε συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος BioΜuse, μια σύμπραξη φορέων της Ελλάδας και της Γερμανίας. Η έκθεση οργανώθηκε από την TETRAGON και το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.