ΠΕΛΑΤΗΣ

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελλάδα, Ευρώπη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέπτυξε ένα πλαίσιο στρατηγικής προβολής με θέμα Η χώρα των μύθων. Στις περιοχές της εδράζονται υπέροχοι Ελληνικοί μύθοι όπως ο Όλυμπος με τους Δώδεκα Θεούς, το Πήλιο των Κενταύρων, η απαρχή της Αργοναυτικής εκστρατείας και άλλοι.

Η TETRAGON ανέλαβε την υλοποίηση της εικόνας της Περιφέρειας με ιδιαίτερα περίπτερα στην Ελλάδα και την οργάνωση των συμμετοχών σε 40 εκθέσεις στο εξωτερικό στη διάρκεια μιας τριετίας. Συγχρόνως έτρεχε ένα διαφημιστικό πρόγραμμα σε διάφορα μέσα επικοινωνίας βασισμένο στους ιδιαίτερους μύθους κάθε περιοχής που ανέλαβε η εταιρεία.

Χρόνος 2006 – 2009