ΠΕΛΑΤΗΣ

Περιφέρεια Αττικής

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αττική

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας η Αττική πέρα από την Αθήνα, έχει ένα πλούσιο απόθεμα εναλλακτικών επιλογών, όπως τα νησιά της, το παραλιακό μέτωπο στο Αιγαίο και άλλους λιγότερο γνωστούς θησαυρούς σε όλη την επικράτεια της.

Η εταιρεία ανέλαβε την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας για την τριετία 2018 – 2020. Με δράσεις όπως τα ταξίδια εξοικείωσης ( fam, press trips), τις συμμετοχές σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη διοργάνωση workshops και roadshows σε διάφορες χώρες, την δημιουργία γραφείου τύπου και άλλες ενέργειες προβολής, τα στελέχη και οι συνεργάτες της TETRAGON, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Α. και τον ΕΟΤ, υλοποιούν ένα σύνθετο έργο ανάδειξης της Αττικής και της Αθήνας σε παγκόσμιο, σημαντικό πόλο για τον τουρισμό.