ΠΕΛΑΤΗΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ευρώπη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Η βορειότερη περιφέρεια της χώρας και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά, διεκδίκησε με το άνοιγμα κυρίως στις όμορες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, ένα πιο ενεργό ρόλο στο τουριστικό γίγνεσθαι της Ελλάδας.

Η εταιρεία ανέλαβε τη διοργάνωση των αποστολών και τη συμμετοχή της Περιφέρειας με καλαίσθητα περίπτερα στην Ελλάδα και σε χώρες της Βαλκανικής, όπως και στα πλαίσια της συνολικής εθνικής παρουσίας με την συνεργασία του ΕΟΤ στην Ευρώπη.