ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η TETRAGON έστησε επί σειρά ετών διάφορες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης που σηματοδοτούν σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα.

Από τη σκηνή του Φεστιβάλ Jazz το 1985, τις εικαστικές σημάνσεις για το Σταυροδρόμι της Μεσογείου το 1991, τα σήμαντρα των κάστρων της πόλης και το μεταλλόφωνο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που σηματοδότησαν γεγονότα και τοποθεσίες στην πόλη.