ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

MOBICS AE, TETRAGON AE, Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

ORCHESTRA

Ψηφιακή πλατφόρμα για διαδραστικές πολιτιστικές εμπειρίες:

Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για τη σύνθεση, αναπαραγωγή και διαμοιρασμό ψηφιακών διαδραστικών εμπειριών στον τομέα του πολιτισμού. Η πλατφόρμα απευθύνεται εμπορικά σε φορείς πολιτισμού, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, ωδεία, πολυχώρους για παιδιά, σχολεία κ.ο.κ. Οι φορείς αυτοί θα μπορούν να την αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν πολιτιστικές διαδραστικές εμπειρίες και να τις διανείμουν σε άλλους φορείς.