ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Η TETRAGON σχεδιάζει και υλοποιεί ένα μεγάλο εύρος οπτικοακουστικού υλικού. Από την συγγραφή σεναρίου, την επίβλεψη και παραγωγή ντοκιμαντέρ, βίντεο παραγωγές πολιτιστικού περιεχομένου, παραγωγή animation για χρήση ως εποπτικό υλικό, ειδικές παραγωγές για προβολή σε σύνθετους χώρους, πανοραμικές προβολές με ταυτόχρονη χρήση πολλών προβολικών συστημάτων και οπτικοακουστικές παραγωγές.