ΠΕΛΑΤΗΣ

Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θεσσαλονίκη

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ

Το βραβευμένο περίπτερο του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, εσωτερικά και εξωτερικά του περιπτέρου 13 της ΔΕΘ, σχεδίασε και υλοποίησε η Tetragon.

Καμπύλες γραμμές και φόρμες δέντρων, διαφορετικές κάθε φορά, ήταν το βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του, και σε συνδυασμό με τις προωθητικές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος που λάμβαναν χώρα στο περίπτερο, έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα στους επισκέπτες.

Η εκτεταμένη χρήση video wall και οπτικοακουστικών μέσων ήταν χαρακτηριστικό των περιπτέρων, δίνοντάς τους κίνηση και ιδιαίτερο χρώμα, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν.