ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Με τη συνδρομή εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών, διαμορφώνουμε και σχεδιάζουμε εκθέσεις και μουσειακούς χώρους, με τις πλέον σύγχρονες μουσειολογικές, εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές αντιλήψεις. Τα μεθοδολογικά μας εργαλεία αποτελούν, μεταξύ άλλων, η αφήγηση σεναρίων, η σκηνογραφία, ο χωρικός σχεδιασμός σε όλες τις κλίμακες, η διάδραση και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε επιστημονικά, κοινωνικά, ιστορικά κ.α. θέματα με εύληπτο, άμεσο και ψυχαγωγικό τρόπο στο ευρύ κοινό.

Οι υπηρεσίες εκθεσιακού σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

  • Οργάνωση και διαχείριση έργου
  • Καταγραφή και αποτύπωση συλλογών
  • Διαμόρφωση εκθεσιακού σεναρίου και μουσειολογικής αφήγησης
  • Επιμέλεια μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων
  • Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση
  • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων

Η πολύχρονη εμπειρία/δραστηριότητα της TETRAGON στον εκθεσιακό σχεδιασμό, έχει αναπτύξει συνεργασίες με σημαντικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, πολιτιστικών ιδρυμάτων και φορέων, μουσείων, ερευνητικών ινστιτούτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.α.