ΠΕΛΑΤΗΣ

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πυργί Χίου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

Το θεματικό Μουσείο Μαστίχας Χίου στο Πυργί, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), αναδεικνύει την αειφορία της παραδοσιακής καλλιέργειας και της παραγωγικής ιστορίας της επεξεργασίας της μαστίχας και, παράλληλα, την εντάσσει στο πολιτιστικό τοπίο της Χίου.

Ο «πολιτισμός της μαστίχας», στοιχείο της χιώτικης ταυτότητας, αναδεικνύεται εκθεσιακά με ποικίλα μέσα, αρχειακό φωτογραφικό υλικό, μακέτες και διοράματα, οπτικοακουστικές παραγωγές, μηχανήματα, αντικείμενα και πολυμεσικές εφαρμογές, ενώ στην υπαίθρια έκθεση ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με το σχίνο, το δέντρο που μας δίνει τη πολύτιμη μαστίχα, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο αυτό ευδοκιμεί.

H Αρχιτεκτονική και Μουσειογραφική μελέτη έγιναν από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΖΗ ΑΕ Αρχιτεκτονικής και Design, ενώ η TETRAGON με τους συνεργάτες της, είχε την ευθύνη των μουσειογραφικών εφαρμογών με τη συνεργασία της Ε. ΛΙΓΝΟΣ για τις προθήκες.