ΠΕΛΑΤΗΣ

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Σίγρι Λέσβου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Στο σημαντικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι της Λέσβου, η TETRAGON επιμελήθηκε τους εσωτερικούς χώρους των αιθουσών για τις εκθεσιακές ενότητες που αφορούν στο Αιγαίο και στο Απολιθωμένο Δάσος, την οργάνωση και παρουσίαση των εκθεμάτων, των μακετών, καθώς και του εποπτικού υλικού.

Μέσα από σπάνια απολιθώματα, εντυπωσιακές μακέτες και γραφήματα, παρουσιάζονται τα γεωλογικά φαινόμενα και οι διεργασίες που συνδέονται με τη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους, η γεωλογική ιστορία της λεκάνης του Αιγαίου τα τελευταία 20 εκατομμύρια χρόνια, καθώς και η εξελικτική ιστορία της ηφαιστειακής δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο. Τη γραφιστική επιμέλεια ανέλαβαν ο Θ. Βαφιάς και η TETRAGON.

Το Μουσείο αποτελεί δυναμικό μοχλό πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις του διεθνή επιστημονικά συνέδρια, περιοδικές εκθέσεις, διαλέξεις, προβολές και λοιπές εκδηλώσεις.