ΠΕΛΑΤΗΣ

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ιωάννινα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, στο δυτικό προμαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Είναι ένα θεματικό, τεχνολογικό μουσείο του ΠΙΟΠ που συμβάλλει στη διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία.

Η αρχιτεκτονική και μουσειογραφική μελέτη, καθώς και η επιμέλεια έγιναν από το αρχιτεκτονικό ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΖΗ. Η TETRAGON με τους συνεργάτες της ανέλαβαν το έργο κατασκευής των μουσειογραφικών εφαρμογών.