ΠΕΛΑΤΗΣ

MILKPLAN

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελλάδα, Γερμανία

MILKPLAN

Η συνεργασία της MILKPLAN με την TETRAGON είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία περιπτέρων υψηλής αισθητικής σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.