ΠΕΛΑΤΗΣ

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η TETRAGON σχεδίασε και υλοποίησε μια σειρά περιπτέρων για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, για τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις στην Ευρώπη, από το Λονδίνο ως τη Μόσχα, αλλά και στα Αραβικά Εμιράτα.

Η χρήση των έντονων χρωμάτων της οπτικής επικοινωνίας του οργανισμού σε συνδυασμό με σύγχρονο και λειτουργικό σχεδιασμό που έπρεπε να καλύψει μια μεγάλη ποικιλία χρήσεων και να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς χώρους και ανάγκες, οδήγησε σε εντυπωσιακά περίπτερα που επετέλεσαν αποτελεσματικά το ρόλο τους.