ΠΕΛΑΤΗΣ

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Λεωνίδιο Κυνουρίας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου προβάλλει με μοναδικό τρόπο τη χλωριδική αξία του Πάρνωνα, μιας περιοχής που κατατάσσεται στις πλουσιότερες περιοχές της Ευρώπης σε σχέση με αυτόν τον τομέα και συνδυάζεται με άλλους επισκέψιμους χώρους της περιοχής.

Σκοπός του χώρου είναι μέσω της ερμηνείας και κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής να αυξηθεί η εκτίμηση της αξίας τους και η ευαισθητοποίηση για την ολοκληρωμένη ανάδειξη των αξιόλογων στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Πάρνωνα. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από την ΤΕΤRAGON με ιδιαίτερη ευαισθησία, ώστε να συνομιλεί με τις αποκατεστημένες επιζωγραφίσεις οροφών και τοίχων του κτηρίου και εμπλουτίσθηκε με μουσειοπαιδαγωγικά παιχνίδια τόσο κινητικά, όσο και ψηφιακά.

Η ΤΕΤRAGON μαζί με την ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε. συνέταξαν τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη και ανέλαβαν την κατασκευή.