ΠΕΛΑΤΗΣ

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας NOESIS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NOESIS

Στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS, η TETRAGON ανέλαβε τη διαμόρφωση και κατασκευή των εκθεσιακών ενοτήτων για τα αυτοκίνητα και την ιστορία της αυτοκίνησης -Εκθετήριο Τεχνολογίας Μεταφορών- την κατασκευή των ενοτήτων της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, όπως επίσης και τα εισαγωγικά τμήματα για το πλανητάριο, τον προσομοιωτή, το κοσμοθέατρο και τους χώρους εισόδου και αναμονής.

Σε συνεργασία με τους μελετητές και τους υπευθύνους του NOESIS, και με βάση σύγχρονες εκθεσιακές και μουσειογραφικές αντιλήψεις, διαμορφώθηκαν οι μόνιμες εκθεσιακές συλλογές και ενότητες της πλέον άρτιας μουσειακής και παιδαγωγικής υποδομής στο χώρο των επιστημών στη Βόρεια Ελλάδα.