ΠΕΛΑΤΗΣ

Φορείς Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πάρνωνας, Αίνος, Μαίναλο

ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η TETRAGON σε συνεργασία με τις εταιρίες ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. και ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε. σχεδίασαν και εγκατέστησαν τρία κέντρα ενημέρωσης στον Πάρνωνα: το Κ.Ε. Αγίου Πέτρου, το Κ.Ε. Άστρους και το Κ.Ε. Καστάνιτσας. Οι φωτογραφίες που εμπλούτισαν τις εκθεματικές επιφάνειες ανήκουν στον Ντ. Μιχαήλ.

Επίσης, υλοποίησαν το Κ.Π. στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου της Κεφαλονιάς. Στα πλαίσια του έργου εξοπλίστηκαν οι ξενώνες, ο χώρος υποδοχής, η βιβλιοθήκη και τα γραφεία του ορεινού καταφυγίου.

Σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ – ΜΓΦΙ, η TETRAGON συνετέλεσε, επίσης, στη δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης για το όρος Μαίναλο, στον οικισμό Κάψια, κοντά στη πόλη της Τρίπολης. Γραφιστικός σχεδιασμός: Colibri ΕΠΕ.