ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Ελασσόνας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελασσόνα, Λάρισα

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στο Κέντρο Τουριστικής Προβολής του Δήμου  Ελασσόνας πραγματοποιούνται δράσεις που αφορούν στην οργάνωση και τη δημιουργία υποδομών τουριστικής προβολής και ενημέρωσης των επισκεπτών της περιοχής του Δήμου.

Στο χώρο παρουσιάζονται τα στοιχεία που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ολύμπου και αναδεικνύεται κυρίως η Δυτική πλευρά του. Γίνεται αναφορά στα πλούσια μυθολογικά χαρακτηριστικά, στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον, στα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής που της προσδίδουν ιδιαίτερη αξία. Μεγάλο μέρος της έκθεσης είναι αφιερωμένο στις διαδρομές περιήγησης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθεί το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα που προσφέρει ο τόπος.

Ο σχεδιασμός του Κέντρου είναι λιτής και σύγχρονης αισθητικής και εντάσσει καινοτόμες ψηφιακές και οπτικοακουστικές εφαρμογές με τη μορφή touchscreens, 3d animations και πολυθεάματος. O γραφιστικός σχεδιασμός και οι ψηφιακές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν από την ΤΕΤRAGON.

Το Κέντρο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΟΙΚΟΜ E.Π.Ε.