ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Ελασσόνας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ελασσόνα, Λάρισα

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ