ΠΕΛΑΤΗΣ

Ιντερσαλόνικα Α.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θεσσαλονίκη

INTERSALONIKA – ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η TETRAGON σχεδίασε και υλοποίησε την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων, της εισόδου και του χώρου υποδοχής, στο κτίριο διοίκησης της εταιρείας Ιντερσαλόνικα στην περιοχή του αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη.