ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

TETRAGON AE, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ

INNOVEXPO

Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που ενσωματώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο και η πρωτότυπη μεθοδολογία διασύνδεσής τους, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων. Πρόκειται για ένα σύνθετο προϊόν που απευθύνεται σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, τουριστικούς οργανισμούς, καθώς και παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς χώρου, οι οποίοι δημιουργούν ή φιλοξενούν εκθέσεις ή δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το σύνολο των παραγομένων τεχνολογικών εφαρμογών του έργου άρθρωσε μία πρότυπη διαδραστική έκθεση για την ελληνική μυθολογία, με τίτλο «ΓΕΩ Μυθολογία | από τον Μύθο στην Αλήθεια», η οποία σε πρώτη φάση φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας ΕΚΠΑ. Σε ένα σύγχρονο και δυναμικό εκθεσιακό περιβάλλον, ο επισκέπτης καλείται να ανακαλύψει τη σύνδεση μεταξύ μύθου και επιστήμης μέσα από μία ολοκληρωμένη –βιωματική, γνωστική, αισθητική και αισθητηριακή– εμπειρία.