ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

TETRAGON AE, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ

INNOVEXPO

Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που ενσωματώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο και η πρωτότυπη μεθοδολογία διασύνδεσής τους, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων. Πρόκειται για ένα σύνθετο προϊόν που απευθύνεται σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, τουριστικούς οργανισμούς, καθώς και παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς χώρου, οι οποίοι δημιουργούν ή φιλοξενούν εκθέσεις ή δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.