ΠΕΛΑΤΗΣ

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Περιοδεύουσα έκθεση

ΙΔΕΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η περιοδική έκθεση ΙΔΕΑ – Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία, παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης που δημιούργησε μια σειρά επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων, οδηγώντας σε τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία επηρεάζουν το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό ως σήμερα.

Ο σύγχρονος τρόπος παρουσίασης της έκθεσης και η χρήση νέων ψηφιακών μέσων, προκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν, με εύληπτο και ψυχαγωγικό τρόπο τον κόσμο της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οι 19 θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν πλούσιο εποπτικό υλικό, μακέτες και φυσικά μοντέλα τεχνολογικών ευρημάτων, διαδραστικά και οπτικοακουστικά μέσα, τρισδιάστατες εικονικές προβολές, πετυχαίνοντας μια πολυδιάστατη ανασύσταση της τεχνολογίας του αρχαίου κόσμου.

Η TETRAGON με τους συνεργάτες της, ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό, μελέτη και επιμέλεια της έκθεσης. Την παραγωγή της ανέλαβε το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS και χορηγός της έκθεσης είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ υποστηρίζεται επιστημονικά από την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ).