ΠΕΛΑΤΗΣ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

ΓΕΩ Μυθολογία | από τον Μύθο στην Αλήθεια

H πρότυπη περιοδική έκθεση, είναι αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία και, πιο συγκεκριμένα, σε επιλεγμένους ελληνικούς μύθους, οι οποίοι ερμηνεύονται, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης, σε σχέση με γεωλογικά, παλαιοντολογικά και κλιματολογικά φαινόμενα, δεδομένα και μεταβολές της αρχαιότητας.

Η πρωτοτυπία της έκθεσης έγκειται και στο γεγονός ότι σε αυτήν κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, καθώς και πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο, με στόχο την παρουσίαση ιδιαίτερων θεμάτων με ελκυστικό, εύληπτο, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό τρόπο.Η έκθεση αποτελεί τελικό αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου «INNOVEXPO – Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων», που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2018-2022 στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η έκθεση διοργανώνεται από την TETRAGON AE και τον Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.