ΠΕΛΑΤΗΣ

Φάρμα Κουκάκη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θεσσαλονίκη, Αθήνα

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

Η TETRAGON επιμελείται και υλοποιεί με επιτυχία την εκθεσιακή παρουσία της Φάρμας Κουκάκη σε εκθέσεις τροφίμων στην Ελλάδα.

Καραϊσκάκη 2B, 54641 Θεσσαλονίκη
Tηλ +30 2310 861460