ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ σχεδιάζει και αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές βασιζόμενες στις νέες τεχνολογίες, τόσο για τις ανάγκες εμπλουτισμού υπαρχόντων εκθεσιακών χώρων, όσο και για τις ανάγκες νέων μουσειογραφικών επιλύσεων.

Η χρήση πρακτικών επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου, συμπληρώνει και εμπλουτίζει την μουσειακή εμπειρία. Ο επισκέπτης παύει να λειτουργεί ως παθητικός παρατηρητής και ανακαλύπτει με ενεργό τρόπο πλούσιο πολυμεσικό εποπτικό υλικό προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του.