ΠΕΛΑΤΗΣ

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Γερμανία, Ιταλία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο συνδυασμός λιτών, μοντέρνων γραμμών και έντονων χρωμάτων διαμορφώνει την εικόνα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου όπως η Frankfurt Book Fair και η Bologna Children’s Book Fair.