ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΕΤΑ, TETRAGON AE, ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑAE/OTA

e-ΟΡΑΣΗ

Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος υποβοήθησης και ενίσχυσης της αυτονομίας των ανθρώπων με μειωμένη όραση, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων και αντικειμένων. Μία συστοιχία αισθητήρων (κάμερα, ακουστικό κ.λπ.), κατάλληλα προσαρμοσμένη στα γυαλιά του χρήστη, θα συνδέεται με το σύστημα μηχανικής όρασης που θα εκτελείται στο κινητό του τηλέφωνο και θα τον ενημερώνει για οπτικό περιεχόμενο μέσω της ακουστικής διόδου.