ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΕΤΑ, TETRAGON AE, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Πολιτιστικό ‘Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς

e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ

Έξυπνη χωροχρονική ολοκλήρωση περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγησης

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, θα ανακαλύπτει και θα ενοποιεί σημασιολογικά πληροφορία από διάφορες πηγές, παρέχοντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα οργάνωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του συστήματος θα αναπτυχθούν μία σύνθετη διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones, tablets, smartglasses).