ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Οι διαδραστικοί χάρτες παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης και εύληπτης κατανόησης των χαρακτηριστικών ενός τόπου. Η TETRAGON σχεδιάζει και υλοποιεί σύνθετες εγκαταστάσεις διαδραστικών χαρτών αποτελούμενες από τοπογραφικά ανάγλυφα μεγάλων διαστάσεων, δισδιάστατες χαρτογραφικές απεικονίσεις, φωτιστικά στοιχεία και οθόνες παρουσίασης, με δυνατότητα παροχής πλούσιου εποπτικού υλικού.

Ως μουσειογραφική επίλυση η χρήση διαδραστικών χαρτών παρέχει τρόπους αλληλεπίδρασης με βιωματικό τρόπο, εμπλουτίζοντας έτσι την μουσειακή εμπειρία. Οι επισκέπτες, επιλέγοντας κάποιο σημείο στο χάρτη μέσω ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μπορούν να προσλάβουν πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο υπό τη μορφή κειμένου, ήχου, βίντεο, καθώς επίσης ειδικά διαμορφωμένων γραφημάτων και διαγραμμάτων.