ΠΕΛΑΤΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΝ – Η Γέννηση Ενός Αρχιπελάγους

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Περιοδική έκθεση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μέσω του προγράμματος της ΓΓΕΤ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε διαδραστική εφαρμογή για την περιοδική έκθεση  “ΑΙΓΑΙΟΝ – Η Γέννηση Ενός Αρχιπελάγους”, συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο.

Με τη χρήση ενός τυπωμένου βιβλίου, σε συνδυασμό με πρακτικές επαυξημένης πραγματικότητας, ο επισκέπτης μπορεί, αγγίζοντας με το δάχτυλο τυπωμένα “κουμπιά” στις σελίδες του βιβλίου, να προσλάβει στην οθόνη μπροστά του επιπλέον πληροφορίες, εικόνες, ήχους και βίντεο, κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία παιχνίδι. 

Η εφαρμογή παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό συνέδριο Μουσείων και Κέντρων Επιστημών ECSITE το 2015, στο περίπτερο της ΓΓΕΤ στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και στη “Βραδιά του Ερευνητή 2016” στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος.