ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Λεωνίδιο Κυνουρίας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΣΙΚΑΛΙΩΤΗ

Ο σχεδιασμός της έκθεσης του Πύργου Τσικαλιώτη έγινε με ισχυρό προσανατολισμό στις νεότερες ηλικίες και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές με έμφαση σε βιωματικούς τρόπους αλληλεπίδρασης.

Η ψηφιακή τράπεζα υπό τη μορφή διαδραστικού εκθέματος αποτελεί μέρος του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος του Πύργου. Αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του διατηρητέου αρχοντικού στους επισκέπτες και ταξιδεύει τη φαντασία των παιδιών σε μακρινές εποχές. Οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το έκθεμα μέσω ειδικά σχεδιασμένων διαδραστικών επιφανειών και συμβολικών αντικειμένων κατασκευασμένων από ξύλο, μέσω των οποίων προσλαμβάνουν με εύληπτο και βιωματικό τρόπο εποπτικό υλικό σχετικά με την ιστορία του Πύργου Τσικαλιώτη.