ΠΕΛΑΤΗΣ

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Περιοδική Έκθεση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΔΕΑ

Η TETRAGON σχεδίασε και υλοποίησε μια σύνθετη διαδραστική εγκατάσταση με τίτλο «Πρόσωπα, αντικείμενα & ιδέες», χωροθετημένη στρατηγικά στον κεντρικό άξονα της έκθεσης. Η εφαρμογή εξυπηρετεί ως σταθμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων ενώ παράλληλα δρα και ως εναλλακτικός τρόπος εξερεύνησης του περιεχομένου των εκθεματικών ενοτήτων.

Το εποπτικό υλικό παρέχεται μέσω ειδικής διεπαφής με απλό και εύληπτο τρόπο, διαμορφώνοντας έτσι ένα ιδανικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανεξαρτήτου ηλικίας και γνώσης υπολογιστή. Οι επισκέπτες τοποθετούν ειδικές καρτέλες πάνω σε μια ειδικά σχεδιασμένη διαδραστική επιφάνεια και αντλούν πλούσιο πολυμεσικό υλικό μέσω μιας οθόνης αφής.