ΠΕΛΑΤΗΣ

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Θεσσαλονίκη

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο εορτασμός των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, έδωσε αφορμή για τη διαμόρφωση μιας πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ και σχετική επιστημονική ομάδα, με τίτλο “Δείκτες Μνήμης”. Πρόκειται για ένα σύνολο σημάνσεων τόπων και γεγονότων, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη νεότερη ιστορία της πόλης.

Η αρχική αυτή πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εορτασμού, στη συνέχεια συμπληρώθηκε και διευρύνθηκε. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πλήρους καταλόγου σημάνσεων-δεικτών μνήμης για όλα τα σημαντικά μνημεία, τόπους, γεγονότα και προσωπικότητες, που κρίνεται αναγκαίο να «αποκαλυφθούν» στα μάτια του σύγχρονου περιπατητή της πόλης. Η σήμανση – πληροφόρηση επεκτείνεται και στα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία, πού είναι χαρακτηρισμένα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, τους μεταβυζαντινούς ναούς, τα οθωμανικά και εβραϊκά μνημεία και γενικά όλα τα σημαντικά κτίρια που αποτελούν τη μοναδική αρχιτεκτονική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.

Η TETRAGON πραγματοποίησε την μελέτη των δεικτών και επιμελήθηκε την κατασκευή τόσο των πρώτων πιλοτικών εφαρμογών τους, όσο και του τελικού συνόλου των σημάνσεων. Η γραφιστική επιμέλεια ήταν του Θανάση Γεωργίου.