ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014

Η Tetragon υλοποίησε τη μελέτη του αρχιτέκτονα Ανδρέα Αγγελιδάκη για την εικόνα της Ελληνικής Προεδρίας στο Justus Lipsius, το κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η κεντρική εγκατάσταση στο αίθριο της εισόδου αποτελείται από ένα μεγάλο κρεμαστό mobile αποτελούμενο από τρίγωνα, κατασκευασμένο από ελαφρύ και διαφανές ακρυλικό υλικό. Θεματικές εγκαταστάσεις, όπως ο Τουρισμός ή η Βιβλιοθήκη, ερμηνεύουν ανάλογα το θέμα. Το τμήμα του τουρισμού περιλαμβάνει γεωμετρικά στοιχεία από τα παραδοσιακά σπίτια της Χίου, συνδυάζοντας παραδοσιακά με φουτουριστικά στοιχεία. Η Βιβλιοθήκη αποτελείται από έπιπλα που συνθέτονται από το ίδιο τριγωνικό μοτίβο.