ΠΕΛΑΤΗΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αιτωλοακαρνανία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

Η TETRAGON, υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, επιμελήθηκε την προμήθεια και εγκατάσταση των προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου για την οργάνωση της μόνιμης έκθεσης.

Η χρήση έντονων γεωμετρικών μορφών αντανακλά το ανάγλυφο της περιοχής αλλά και τα σχήματα των αρχαίων κτηρίων. Η χρήση ατμοσφαιρικού φωτισμού αναδεικνύει τα εκθέματα και υποβοηθάει την αφήγηση της έκθεσης.