ΠΕΛΑΤΗΣ

Τμήμα Δασών Κύπρου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κύπρος

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΥΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η υπαίθρια έκθεση στις Αλυκές Λάρνακας προβάλλει τα αξιόλογα χαρακτηριστικά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Κύπρου με σκοπό την ενημέρωση και κατανόηση της ανάγκης διαχείρισής τους. Επιπλέον, η υποδομή αξιοποιείται ως ένας οργανωμένος χώρος «εναλλακτικού» τουρισμού και εξυπηρετεί υποβοηθητικά τις ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Οι Αλυκές Λάρνακας είναι ένας τόπος ήρεμος και γαλήνιος. Σε αυτόν βρίσκεται ο ανακαινισμένος Τεκές της Χαλά Χανούμ που είναι Μνημείο του 674 μ.Χ. Ο σχεδιασμός της έκθεσης παραπέμπει στη φύση με τα υλικά και τα χρώματά της και εμπνέεται από την οπτική ανάλυση του τοπίου στο οποίο καλείται να ενταχθεί. Η παρουσία του «χτισμένου» δεν υπερισχύει του φυσικού κι η αναστρεψιμότητα της επέμβασης αποτέλεσε προϋπόθεση.

Το πρωτεύον και δευτερεύον πληροφοριακό υλικό και ο τρόπος παρουσίασής τους επιλέχθηκαν βάσει παιδαγωγικών και επικοινωνιακών κριτηρίων που έχουν να κάνουν τόσο με τη φύση της έκθεσης και τους προκαθορισμένους στόχους της, όσο και με το κοινό στο οποίο αυτή απευθύνεται.