Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Με καινοτόμες ιδέες, βασισμένες στην πολύχρονη εμπειρία και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύξαμε σε ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών, προσφέρουμε ένα σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων.

Μελέτη και Τεύχος Προδιαγραφών κατασκευής καταστημάτων Oxford Company

Τεχνικό Εγχειρίδιο Μελέτης και Σχεδιασμού Εστιατορίου Goody's

Ταυτότητα καταστημάτων Flocafé

Οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού 2005-2008 Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού/εξωτερικού 2012-2013  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ενέργειες Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Στολίδια στην Άμμο – Μελέτη και Εγχειρίδιο Υποδομών λουομένων για ΑΜΕΑ

Ολοκληρωμένο σχέδιο ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σιάτιστας