Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών
Η έρευνα και ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών στους χώρους πολιτισμού συμβάλλει σε νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με έμφαση στη βιωματική προσέγγιση. Το μουσείο ως εμπειρία για τον επισκέπτη, αποτελεί βασικό στόχο για την ομάδα της TETRAGON.

Περιοδεύουσα Έκθεση “ΑΙΓΑΙΟΝ – Η Γέννηση Ενός Αρχιπελάγους”

Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Έκθεση Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στο Αρχοντικό Τσικαλιώτη Λεωνιδίου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης

Κέντρο Ενημέρωσης Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης Μούδρου

Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου 

Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων