Οπτικοακουστικές παραγωγές
Επιμελούμαστε τη συγγραφή του σεναρίου, την επίβλεψη και παραγωγή ειδικά διαμορφωμένων οπτικοακουστικών έργων, συμβάλλοντας στο ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλαίσιο του εκθεσιακού σχεδιασμού

Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Περιοδεύουσα Έκθεση “ΑΙΓΑΙΟΝ – Η Γέννηση Ενός Αρχιπελάγους” σε συνεργασία με την N-Code

Κέντρο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου, “Φάμπρικα” Λεωνιδίου σε συνεργασία με την ΟΙΚΟΜ

Περιοδεύουσα Έκθεση “ΙΔΕΑ – Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία” σε συνεργασία με την Plan B

Ειδικές Μουσειογραφικές Κατασκευές και Μουσειολογική Ανάδειξη των διαδικασιών άλεσης σε παραδοσιακό ανεμόμυλο, Κοντιάς, Λήμνος, σε συνεργασία με τον Στέφανο Τσόγια