Οπτική επικοινωνία (Branding, Environmental graphics, Museum graphics)
Η ανάδειξη και διαχείριση πολιτιστικής πληροφορίας συνιστά στοιχείο διεπιστημονικής προσέγγισης. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, η TETRAGON διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για το στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Βοτανικός Λεωνιδίου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Δίβρης (τμήμα οικ. Πετραλιά)

Ιστορική και Λαογραφική έκθεση Καστάνιτσας Κυνουρίας

Μόνιμη Έκθεση Συλλογής Σαρακατσάνων της Ελένης Φιλιππίδη στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Κέντρο Ενημέρωσης Ιστορίας και Ναυτικής Παράδοσης Μούδρου

Μουσείο Ανάδειξης και Προβολής της Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης Βοιών

Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Ηφαιστειολογικό Μουσείο Νισύρου