Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Το Αρχιτεκτονικό έργο αποτελεί το βασικό δημιουργικό πεδίο της TETRAGON. Με γνώμονα την πληρότητά του από λειτουργική και αισθητική άποψη, σχεδιάζουμε λύσεις με πρωτοποριακή ταυτότητα και τεχνογνωσία. Στα έργα μας, η διαλεκτική σχέση αρχιτεκτονικής, μουσειολογίας και μουσειογραφίας, συντελεί στην ολοκληρωμένη παρουσία του μουσειακού περιβάλλοντος.

Κέντρο Προώθησης Επιστημών της Δημοκρατίας της Σερβίας Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Αλυκές Λάρνακας Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο στον Όρλιακα Γρεβενών 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης - Συμμετοχή στην Ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Οικομουσείο Γρεβενών

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης (Συμμετοχή στην Ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης)